Nagrody i wyróżnienia

2004-communio-dyplom07.2004r

Ogólnopolski Festiwal
Twórczości Chrześcijańskiej
"COMMUNIO"

"Bez Końca Jestem -
doświadczenie Boga
w moim życiu"

Nagrody w kategoriach:
strony internetowe
oraz proza i poezja.

dobre-dyplom

2004r

Konkurs Fundacja Arka:
"Świat i ja - moje dobre i złe dni"

Nagrodzono dwie prace literackie: 

- "Rozbitek na wyspie"  
- "Dar przyjaźni - darem życia"

 

czlowiek-bez-barier-statuetka

4 listopad 2010r

Wyróżnienie w konkursie
"Człowiek bez barier"
- zorganizowanym przez magazyn "Integracja"

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim osobom które są, czy też kiedykolwiek były obecne w moim życiu. Zwłaszcza moim Kochanym Rodzicom, którzy trwają przy mnie, nawet gdy nie ma nikogo...

Niemniej jednak każdy, kto pojawił się w moim życiu sprawiał, że znikła jakaś bariera, czasem dzieląca tylko dwoje ludzi... Dzięki wznoszeniu się ponad te międzyludzkie bariery, było mi dane spotkać liczne grono życzliwych ludzi, których pomoc pozwoliła mi dojść tak daleko...

Wyróżnienie to jest dla mnie motywacją, aby pomimo problemów oraz trudności, nie poddawać się, lecz by jak najwięcej z siebie dawać...

Informacje na ten temat są dostępne m.in.:
Człowiek bez barier nagrodzony
www.niepelnosprawni.pl
kulturalnie.waw.pl

czartoryska-350

Warszawa, 1.12.2011r
Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny

Wyróżnienie na Gali Wolontariatu

Niezwykłym zaszczytem było dla mnie specjalne wyróżnienie, które wręczyła mi Komisarz Unii Europejskiej - Kristalina Georgieva.

Niemniej miłe było spotkanie z Panią Jadwigą Czartoryską - Prezesem Fundacji Orange.

W tym miejscu chciałbym podziękować każdej osobie, która pomogła mi w dojściu do tego etapu mojego życia. Zwłaszcza, chciałbym wyrazić wdzięczność moim Rodzicom. Trwają Oni przy mnie w tych zwyczajnych, czasem niełatwych dniach.